Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet Európai Uniós pályázat önerejének támogatására tatabányai mikro- és kisvállalkozásoknak.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata önerő alapot hozott létre, melyet az Önkormányzat 3 éven keresztül minden év elején 100 millió Ft összegre tölt fel. Az önkormányzat az önerő alapból tatabányai mikro- és kisvállalkozások számára pályázati úton elnyerhető támogatást biztosít, melynek célja, hogy a vállalakozások európai uniós pályázataik megvalósításához szükséges önerő biztosításához visszatérítendő forrást nyújtson, csekély összegű (de minimis) támogatás formájában.

A támogatást az a Tatabányán legalább 3 éve székhellyel vagy működő telephellyel rendelkező mikro-, vagy kisvállalkozás kaphat, aki a pályázat benyújtásakor már európai uniós pályázat elnyeréséről szóló támogató levéllel, vagy támogatási szerződéssel rendelkezik, továbbá vállalja, hogy az európai uniós támogatásból Tatabányán megvalósuló fejlesztés során az alábbi célok közül legalább egy teljesül:

-          munkahelyteremtés jön létre vagy

-          a megvalósítás során telephelyfejlesztés (ingatlan beruházás, bővítés, felújítás) vagy

-          technológia fejlesztés céljából eszközbeszerzés vagy

-          innovációs fejlesztés történik.

A visszatérítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft – maximum 5 millió Ft. A visszatérítendő önerő támogatás kamatmentes, visszafizetésének határideje a projekt befejezésétől számított 3-5 év, a pályázó választása szerint. A pályázó azonban a teljes projekt megvalósításához legalább 10 % önrészt köteles biztosítani.

A támogatásra a nyilvános közzétételt követően folyamatosan nyújthatnak be pályázatot a vállalkozások az éves keret kimerüléséig.

A teljes pályázati kiírás és dokumentáció letölthető Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. honlapjáról: (www.tatabanya.hu) és a (www.gfsz.hu).

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, az éves keret kimerüléséig

A pályázatok benyújtásának helye:
Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. 
2800 Tatabánya, Fő tér 6. fszt. 7. iroda.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak az alábbi elérhetőségeken kollégáinkhoz:

Galauner Magdolna
projektmenedzser
galauner.magdolna@gfsz.hu
+36/30/507-1989 
Rózsa László 
projektmenedzser 
rozsa.laszlo@gfsz.hu
+36/30/217-3888

Letölthető dokumentumok

Végleges pályázati felhívás

Átláthatósági nyilatkozat

Nyilatkozat csekély összegű (de minimis), valamint átmeneti támogatásról

Nyilatkozat fizetési tartozásról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának
GAZDASÁGFEJLESZTŐ SZERVEZETE
NONPROFIT KFT.

H-2800 Tatabánya, Szent Borbála út 1.

Tel./fax:
(36) 34/785-580 (36) 34/785-919

E-mail: gfsz@gfsz.hu