Sajtóközlemény ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázatrol

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Sikeresen zárult a „Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében” című projekt

2014/10/31

A Fejér Megyei Önkormányzat az ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázati kiírásra benyújtott pályázatára 90 millió forint támogatásban részesült. Az október 31-én zárult, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 projekt (Területfejlesztési tevékenységek Fejér megyében) keretében a szervezet szakmai irányítása alatt elkészültek a Megyei Önkormányzat hatáskörébe utalt területfejlesztési alapfeladatok ellátásához szükséges stratégiai dokumentumok, ezzel támogatva Fejér megye területfejlesztési szempontú fejlődését és erősödését, a 2014-2020-ig tartó programozási időszakban.

A projekt összes szakmai munkarésze lezárult 2014. októberben, az eredmények a Székesfehérváron megtartott záró rendezvényen kerültek bemutatásra. A projekt során a megyei területfejlesztési tervezés a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által közreadott iránymutatások alapján, valamint a jelen projekt keretében elnyert támogatás felhasználásával történt.

 

A projekt keretében elkészült dokumentumok széleskörű egyeztetési folyamat során nyerték el végleges formájukat, amelynek része volt, hogy a Fejér Megyei Közgyűlés több ülésén megtárgyalta és jóváhagyta a szükséges dokumentumokat. Emellett lényeges volt a Fejér Megyei Tervezéskoordinációs Testület, valamint szakmai és járási munkacsoportjainak munkája.

 

A projekt eredményeként elkészült a megvalósításra tervezett projektlista (projektösszesítő), amely gazdaság- és településfejlesztési projektcsomagokból épül fel. Ennek összeállítását többkörös projektgyűjtés és szakmai szempontok szerinti szűkítés előzte meg. A feladat részeként 2014. október 31-ig a projektek egy részére Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányok (EMT) is készültek.

 

Lényeges, hogy a tervezési folyamat nem fejeződött be az Államreform Operatív Program (ÁROP) projekt lezárásával. A későbbiekben az Integrált Területi Program (ITP) és a projektcsomagok további módosítására lesz szükség az alábbiak miatt:

  • az operatív programok hivatalos európai bizottsági egyeztetése alapján várhatóan lesznek módosulások a támogatható tevékenységekben;

  • az Irányító Hatóság a napokban tette közzé a projektek tervezéséhez szükséges szakmai követelményrendszereket, a közeljövő feladata a projektcsomagok hozzáillesztése ezekhez a kritériumokhoz;

  • a Terület- és Településfejlesztési Program (TOP) területi szintekre leosztott forráskeretét szabályozó 1298/2014 (V.5.) Korm. határozat módosítása folyamatban van;

  • várhatóak olyan jogszabályi változások is (pl. eljárásrendi és intézményi jogszabálycsomagok elfogadása), amelyek befolyásolják a részdokumentumok tartalmát.

 

A www.fejer.hu weboldalon minden, a projekttel és az elkészült dokumentumokkal kapcsolatos információ elérhető.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának
GAZDASÁGFEJLESZTŐ SZERVEZETE
NONPROFIT KFT.

H-2800 Tatabánya, Szent Borbála út 1.

Tel./fax:
(36) 34/785-580 (36) 34/785-919

E-mail: gfsz@gfsz.hu