2014. április 28.

 

Hagyomány és megújulás Óvárosban

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

(hirdetmény)

 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft., mint Közvetítő Szervezet

pályázatot hirdet

a Hagyomány és megújulás Óvárosban című KDOP-3.1.1/D.1-13-k-2013-0001 számú városrehabilitációs projekt keretében

elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

mini-projektek támogatására.

 

A pályázat 3 témakörben kerül meghirdetésre:

1,  A közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása (KDOP-3.1.1/D.1-13-k-2013-0001 -SOFT-1)

2,  Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akció(k) (KDOP-3.1.1/D.1-13-k-2013-0001 -SOFT-2) 

3,  Az akcióterület lakosságának a felújításba történő bevonását célzó akció(k) (KDOP-3.1.1/D.1-13-k-2013-0001 -SOFT-3)

Jelen felhívás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A teljes pályázati kiírás és dokumentáció letölthető Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapjáról (http://tatabanya.hu/fooldal/gyorskereso/palyazatok/hagyomany_es_megujulas) vagy Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. honlapjáról (www.gfsz.hu/tartalmak/palyazati_projektek), illetve elérhető annak irodájában 2800 Tatabánya, Fő tér 6. Fszt 7. iroda.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a 06-34/310-096-os telefonszámon vagy a hanyu.zoltan@gfsz.hu, illetve a pap.biro.petra@gfsz.hu e-mail címen tehetik fel.

A pályázatok benyújtására 2014. május 12-től 2015. január 20-ig, illetve a keret kimerüléséig van lehetőség.

 

A pályázat dokumentumai letölthetőek az alábbi linkekre kattintva:

 

1,  A közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása

2,  Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akció(k) 

3,  Az akcióterület lakosságának a felújításba történő bevonását célzó akció(k) (KDOP-3.1.1/D.1-13-k-2013-0001 -SOFT-3)
2013. szeptember 23.

 

 

A Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációja

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

(hirdetmény)

 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft., mint Közvetítő Szervezet

pályázatot hirdet

a Kertvárosi lakótelep szociális célú városrehabilitációja című KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0001 számú városrehabilitációs projekt keretében

elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

mini-projektek támogatására.

 

 A pályázat 3 témakörben kerül meghirdetésre:

1, Foglalkoztatási célú, munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő mini-projektek támogatására (KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0001-SOFT-1)

2, Az akcióterületi lakosság felújításba történő bevonására (KDOP-3.1.1/D2-13- k2-2013-0001-SOFT-2) 

3, Szabadidő hasznos eltöltése (KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0001-SOFT-3)

Jelen felhívás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A teljes pályázati kiírás és dokumentáció letölthető Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapjáról (http://tatabanya.hu/fooldal/gyorskereso/palyazatok/kertvarosi_szocialis_varosreha) vagy Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. honlapjáról (www.gfsz.hu/tartalmak/palyazati_projektek), illetve elérhető annak irodájában 2800 Tatabánya, Fő tér 6. Fszt 7. iroda.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a 06-34/310-096-os telefonszámon vagy a hanyu.zoltan@gfsz.hu, illetve a nemeth.marton@t-online.hu e-mail címen tehetik fel.

A pályázatok benyújtására 2013. október 22-től 2015. február 23-ig, illetve a keret kimerüléséig van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a pályázati felhívás és a letölthető tömörített fájlok 2014. január 27-én módosításra kerültek. Kötelezendően benyújtandó melléklet lett az átláthatósági nyilatkozat!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a letölthető dokumentumok közül a pályázati felhívás hirdetmény és a pályázati útmutató mind a három témában módosult 2014. február 17-én. A módosításokat piros színnel jeleztük.


A pályázat dokumentumai letölthetőek az alábbi linkekre kattintva:

 1, Foglalkoztatási célú munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő mini-projektek támogatására

 2, Az akcióterületi lakosság felújításba történő bevonása

 3, Szabadidő hasznos eltöltése

 

 


2013. július 31.

 

Kertvárosi szociális városrehabilitáció

 

A KDRFÜ 2013. május 28-án kelt levelében tájékoztatta Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációja” című KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0001 jelű projektjavaslatát a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 1 199 707 598 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Jelen projekt támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 A támogatási szerződés megkötésére, a támogató által előírt feltételek teljesítése után, 2013. július 24-én került sor.

A projekt várható kezdete 2013 őszén lesz és a Családsegítő Szolgálat új helységének kialakításával indul, ami a gyógyszertár épületében jelenleg üres önkormányzati tulajdonú helyiség teljes felújítását foglalja magában. A projekt alakulásáról folyamatosan tájékoztatást fogunk nyújtani

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.május 09.

A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Koncepció

Komárom-Esztergom Megye területfejlesztési koncepiója tervezői változat


2013. április 2

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. április 2-án benyújtotta a „Kertvárosi lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című pályázatát a KDOP-3.1.1/D2-13 – Megyei jogú városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai című pályázati felhívásra. A benyújtott pályázat az elkövetkező időszakban formai és tartalmi ellenőrzésen megy keresztül, melyeket követően kerül sor a támogatási döntésre. Amennyiben a pályázatot támogatásra érdemesnek találják, a Támogatási Szerződés megkötésére és ezzel a megvalósítás megkezdésére előreláthatóan a nyári hónapokban kerülhet sor.

 Lakótelepi rehabilitáció


                                                                                                                                              

Tatabányán megvalósulhat a „Kertvárosi lakótelep szociális célú városrehabilitációja” elnevezésű projekt, amely egy sikeres második fordulós pályázat után 1,2 milliárdos 100 százalékos állami támogatást kaphat – jelentette be Schmidt Csaba polgármester, Pataki Zoltánné, a lakókörzet önkormányzati képviselőjének társaságában a Városházán.

A polgármester elmondta: a két éves program kiemelkedő eleme a Kertvárosi lakótelep 22 társasházának rekonstrukciója, amely tartalmazza az épületek tető, homlokzat, födém felújítását, hő- és vízszigetelését, a homlokzati nyílászárók cseréjét, a lépcsőházi bejáratok felújítását, akadálymentesítését, valamint a fűtésrendszer részbeni felújítását. – Ezzel megtörténik a lakóházak minőségi megújítása és az energiahatékonyság javítása az érintett épületekben – tette hozzá Schmidt Csaba. Az érintett 447 lakás túlnyomó többsége önkormányzati bérlakás, az egész projekt 2014 első hónapjaiban kezdődhet el.
A program során többek között kialakítanak egy máltai típusú játszóteret a patika mögötti szabad területen, valamint felújítják az épületében lévő önkormányzati tulajdonú helységet. Itt kap helyet az ESZI Családsegítő Szolgálat kertvárosi irodája, amely így helybe tudja vinni a korábban nehezen elérhető szolgáltatásait.
Pataki Zoltánné önkormányzati képviselő ismertette, hogy a rehabilitáció részeként megtörténik a Lila Óvoda homlokzati nyílászáróinak cseréje, az épület hőszigetelése és az akadálymentesítés is. További elemei a projektnek egy új buszmegálló megépítése a Panoráma domb felőli oldalon és a Petőfi utca közvilágításának megfelelő kialakítása.

Schmidt Csaba szólt arról is, hogy program részletes kidolgozásába az önkormányzat bevonja a civil szervezeteket, valamint projekt sikere érdekében létrehoz egy támogatói csoportot. Kitért arra, hogy az itt élő embereket szeretnék bevonni a projekt foglalkoztatási szakaszába, hogy egyes mini-projektekben munkához jussanak. A polgármester hangsúlyozta, hogy a projektben szereplő közösségi, integrációs és szociális célok új élethelyzeteket is teremthetnek a Kertvárosi lakótelepen élő embereknek.

                                                                                                                                                          

 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának
GAZDASÁGFEJLESZTŐ SZERVEZETE
NONPROFIT KFT.

H-2800 Tatabánya, Szent Borbála út 1.

Tel./fax:
(36) 34/785-580 (36) 34/785-919

E-mail: gfsz@gfsz.hu